Mini guía de comunicación para barrios

Mini guia comunicació barris (PDF)

MINI GUIA DE COMUNICACIÓ PER A BARRIS

El correu

Tots els grups Guanyem tindran un correu col·lectiu propi que s’inclourà en la llista general de Guanyem i en la llista de la coordinadora de barris. Així mateix, tindran una llista de correu (un googlegroups, per exemple, fins que es trobi una alternativa en software lliure) per coordinar-se i distribuir la informació entre els membres del grup Guanyem.

Per aprendre a fer un bon ús d’una llista de correu, que és una eina de treball, es recomana tenir en compte les indicacions d’aquest enllaç: http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Netiqueta

   Gestió d’un compte de correu electrònic col·lectiu:

   • 1. Contrasenya
    Tindrem una contrasenya complexa, que contingui majúscules, minúscules i números, si voleu més informació, aquí
   • 2. Accés al correu electrònic (compte!, una adreça de correu electrònic i una llista de correu són coses diferents, vegeu-ho més avall)
    Els correus electrònics generals no els ha de gestionar una sola persona, cal que n’hi hagi diverses que tinguin accés al correu electrònic. La confiança, la participació en la dinàmica col·lectiva i un mínim de coneixements tècnics són requisits bàsics per poder gestionar un compte de correu electrònic col·lectiu. Hi ha diversos motius pels quals convé que més d’una persona hi tingui accés:

    • Si hi ha diverses persones encarregades de les llistes generals, es reparteix la feina.
    • Hi pot haver criteris diferents sobre què és o no important reenviar: amb diversos punts de vista, millora el flux d’informació.
    • Si una persona es posa malalta o abandona, d’altres poden tenir accés al correu.
  • 3. Respondre correus electrònicsÉs important, tant com sigui possible, respondre a tots els correus electrònics que directament se’ns escriguin.
   Recomanem tenir diversos correus tipus a la carpeta d’esborranys per poder-los fer servir en respondre a les preguntes més freqüents. Per exemple: quan escriuen persones que volen participar, tenim preparat un correu tipus a Esborranys que indiqui com poden fer-ho, la informació bàsica sobre Guanyem i les activitats del grup al barri (amb enllaços). Posteriorment, aquest correu es pot adaptar a cada pregunta concreta.

4. Gestió i participació a les llistes

Es recomana llegir aquest enllaç i seguir-ne les indicacions, així com incloure’l al correu de benvinguda a la llista: http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Netiqueta

Perquè la safata d’entrada sigui gestionable, es recomana l’ús de filtres de manera que els correus que arriben de les llistes s’ubiquin directament en carpetes (per exemple, gmail, el servidor de correu més utilitzat) https://support.google.com/a/answer/6579?hl=e.

Es recomana fer servir colors en les etiquetes https://support.google.com/mail/panswer/118708?hl=es

   • 4.1. Llista de correu interna: cal que cada grup de Guanyem tingui una llista de correu interna en què participin les persones del grup Guanyem del barri (un googlegroup o qualsevol altre proveïdor de correu electrònic, millor si és programari lliure, sempre en mode Privat), https://support.google.com/groups/?hl=es#topic=9216
    A aquesta llista es reenviaran els correus rellevants de les llistes col·lectives (la llista general de Guanyem, les d’altres espais amb els quals es col·labori en cada territori…) i diverses informacions d’interès que arribin a l’adreça de correu.
   • 4.2. Administració de llistes: les llistes han de tenir un o diversos administradors. Aquest administrador de la llista, sobretot de la llista del grup Guanyem del nostre barri, pot ser qualsevol integrant del grup que es decideixi. Però el correu general (per exemple, guanyemgracia@gmail.com) sempre serà administrat per l’administrador de la llista, al marge que hi hagi més administradors.

Xarxes socials

Previ

Telegram és una aplicació de missatgeria instantània molt semblant a WhatsApp. Actualment hi ha un grup de Telegram per informar-nos de les campanyes que llancem des dels diferents espais de Guanyem. Aquesta aplicació es pot descarregar gratuïtament des de la botiga virtual d’Apple o Android, i també té aplicació web. Per sumar-nos al grup de Guanyem a Telegram, un cop descarregada, cal enviar un missatge amb el nom, el barri i el text «xarxes socials Guanyem» al telèfon 645 405 176.

També hi ha un grup de Telegram que es diu «avisos Twitter». En aquest grup es dóna notícia de les campanyes, dels piulets amb informació rellevant llançats per Guanyem o de l’aparició de portaveus en programes d’audiència per amplificar la seva intervenció a través de les xarxes socials. Les agrupacions de Guanyem a cada barri també avisaran mitjançant aquest grup de les campanyes que promouen. Per facilitar la participació del màxim de gent, al grup no hi haurà debats, només informació.

Finalment, a Guanyem hem creat un grup de Telegram per a Facebook «avisos Facebook». En aquest grup es distribueixen els enllaços rellevants de Facebook perquè siguin compartits, comentats o marcats amb «m’agrada», amb l’objectiu de viralitzar-los. Les agrupacions de Guanyem a cada barri també avisaran mitjançant aquest grup dels seus posts rellevants. Per facilitar la participació del màxim de gent, al grup no hi haurà debats, només informació.

Tota la informació que es pot trobar en aquesta guia s’ampliarà en tallers periòdics per millorar l’ús de les xarxes socials.

La premissa bàsica que farem servir (també per a la comunicació interna) és «no fer servir més eines de les que podem gestionar». Dit això, donem algunes indicacions bàsiques de les funcions que atribuirem a les dues eines principals, Twitter i Facebook:

Twitter

Perfils individuals

  Compte! En el cas dels perfils personals de Twitter, cadascú decideix l’ús que li vol donar. Des de Guanyem, simplement convidarem totes les persones que són al grup a fer-se un perfil personal, si no el tenen, i a:

 • a) Participar en les campanyes que promou Guanyem a les xarxes socials.
 • b) Donar a conèixer, relatant-la, la seva assistència i participació a les reunions, activitats, debats… de Guanyem.
 • c) Participar en la difusió de campanyes o activitats i dels debats que s’activin a les xarxes socials.

Perfils col·lectius
Un perfil grupal ha de servir per transmetre els posicionaments col·lectius reflectint la pluralitat de cada espai, no per donar opinions personals 😉

   Funcions bàsiques:

  • Difondre activitats pròpies.
  • Informar de l’actualitat i la feina de Guanyem al barri.
  • Interactuar amb altres espais dels barris.
  • Participar en les campanyes de @Guanyem.
  • Generar comunitat, visualitzar les aliances.

Recordeu-vos d’avisar @guanyem i la resta de perfils de barri si llanceu una campanya 🙂
Twitter és un espai de molta activitat i actualitat, cal estar atents al que passa.

Twitter ens serveix també per mostrar la feina invisible que fem cada dia des dels barris.

Com?

Per estar al dia, es recomana crear llistes de Twitter, exemple https://twitter.com/guanyem/lists/guanyem (les llistes ens serveixen, per exemple, per tenir ubicats tots els perfils que propaguen informació interessant que volem seguir)

 • Es recomana l’ús de Tweetdeck o hootsuite per a la gestió col·lectiva.
 • Es recomana l’elaboració d’un protocol per facilitar la gestió col·lectiva.
 • [tot això es treballarà als tallers presencials que es faran periòdicament]
 • Es recomana planificar cada setmana els continguts que emetrem.
 • És imprescindible que almenys una persona que gestiona el perfil col·lectiu estigui al grup de Telegram d'”avisos Twitter”

Facebook

Compte! En el cas dels perfils personals de Facebook, cadascú decideix l’ús que els vol donar. Des de Guanyem, simplement convidarem totes les persones que són al grup a fer-se un perfil personal, si no el tenen, i a:

 • a) Participar en les campanyes que promou Guanyem, compartir-ne els posts, comentar-los…
 • b) Donar a conèixer, relatant-la, la seva assistència i participació a les reunions, activitats, debats… de Guanyem.
 • c) Participar en la difusió de campanyes o activitats i dels debats que s’activen a les xarxes socials.

Perfils col·lectius:
Crearem una pàgina de Facebook que administrarà més d’una persona (si s’ha de crear un perfil específic per a la gestió de la pàgina, es recomana que NO tingui el mateix nom que la pàgina, sinó un d’anònim per evitar confusions. La millor opció és posar diferents administradors de la pàgina).

Ús

 • Difusió d’esdeveniments/activitats pròpies.
 • Reproduir els posts del Facebook principal de Guanyem.
 • Visualitzar les nostres aliances i donar cobertura a la resta d’espais que estan treballant per un model diferent de barri i ciutat.
 • És recomanable que tothom que pugui estigui al grup de Telegram “avisos Facebook”
 • Almenys un dels administradors de la pàgina de Facebook estarà al xat de Facebook de Guanyem per compartir informacions.

Blogs

Per crear un blog, s’ha d’escriure un mail a comunicacioguanyem@gmail.com, web@guanyembarcelona.cat des del correu general del grup Guanyem amb l’assumpte «[web] creació de web per a XXXX barri»

Farem subdominis de la web de Guanyem per barris (santandreu.guanyembarcelona.cat, lamarina.guanyembarcelona.cat…)

Es farà servir un compte a la plataforma wordpress, a la qual han de tenir accés diverses persones.

A la web informarem, com a mínim, del lloc on ens reunim regularment i de les nostres activitats pròpies.

Fullets, cartells…

Cal designar una persona responsable de disseny a cada barri. Aquesta rebrà del departament gràfic de Guanyem els materials necessaris per al disseny, així com assistència en cas de dubtes.

Farem arribar les plantilles de cada material en 3 formats: PSD, PDF (editable amb programes vectorials) i GIMP (programari lliure).

Si es detecta que hi ha necessitat de formació específica, es convocaran tallers periòdics espaiats en el temps per capacitar tècnicament les persones responsables del disseny gràfic a cada barri. Es recomana posar-se en contacte amb els barris que ja hagin assistit a aquests tallers per poder replicar-los.

Es recomana buscar un corrector per a la redacció dels fullets i cartells. Si no hi ha ningú al Grup de Guanyem que ho pugui fer, la comissió de comunicació se’n pot fer càrrec.